Mar 13, 2008

Happy Birthday to Aryaa!

आर्यालाई शुभ जन्मदिन!
आजबाट ऊ २ वर्षकी पुगेर ३ वर्षकी लागी। उसको उज्ज्वल भविष्यनै हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख लक्ष्य हो अब।
यो ब्लगमा हामी आर्याको दैनिकीका बारेमा भ्याएसम्म लेख्नेछौं।

0 comments:

Post a Comment